PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TANAH KUALA NERUS

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH / SASARAN

1

PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

Pendaftaran pindahmilik oleh penerima @ penolakan dengan dokumen yang lengkap

1 hari bekerja

2

PENDAFTARAN HAKMILIK SEMENTARA DAN PENDAFTARAN HAKMILIK KEKAL

5 hari bekerja

3

KEBENARAN URUSNIAGA

Kelulusan Pentadbir Tanah

5 hari bekerja

Kelulusan daripada PTG

10 hari bekerja

Kelulusan daripada Menteri Besar

30 hari bekerja

Kelulusan daripada EXCO

60 hari bekerja

4

PERMOHONAN TANAH (INDIVIDU)

Penyediaan Borang 5A setelah mendapat kelulusan MMKN

5 hari bekerja

PECAH SEMPADAN/PECAH BAHAGIAN

Keputusan OSC hingga kepada kelulusan Pentadbir Tanah

7 hari bekerja

TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SERENTAK PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA

Permohonan daripada jurukur berlesen (JUB) kepada MMKN

7 hari bekerja

Penyediaan Borang 5A selepas persetujuan bertulis diterima daripada tuan tanah

5 hari bekerja

6

PENYATUAN TANAH –Siasatan SO

21 hari bekerja

 7

TUKAR SYARAT TANAH

Siasatan SO hingga kepada PTG

38 hari bekerja

Borang 7G dikeluarkan setelah keputusan MMKN diterima keseluruhan proses Tukar Syarat Tanah

5 hari bekerja 4 bulan

8

LESEN MENDUDUKI SEMENTARA(LMS)

Siasatan ke atas tanah melalui Notis 29A

1 bulan

9

PENGAMBILAN TANAH

Mengeluaran surat panggilan bicara selepas penerimaan warta

7 hari bekerja

Pengeluaran Borang H(dikeluarakan selepas perbicaraan)

5 hari bekerja

Bayaran Pampasan selepas terima waran’bayaran melalui EFT (Electrinic Fund Transfer )-masuk akaun bank penerima pampasan

14 hari bekerja

PERMIT PENGALIHAN

Surat kelulusan permit baru pengalihan

7 hari bekerja

Surat kelulusan permit sambungan pengalihan

1 hari bekerja

11

PENERIMAAN HASIL TANAH

5 minit

12

BAUCER BAYARAN AKAN DISEDIAKAN SETELAH PENERIMAAN INVOIS

-Melalui SPEKS

14 hari bekerja

13

GUAMAN GADAIAN

 

Tarikh perbicaraan ditetapkan setelah penerimaan permohonan

7 hari bekerja

Penetapan tarikh lelong

Tarikh lelongan

Borang 16 dikeluarkan setelah selesai menerimaan bayaran

7 hari bekerja

14

MAKLUMBALAS TERHADAP PENYELESAIAN ADUAN PELANGGAN

Mengambil tindakan segera terhadap penyelesaian aduan dalam tempoh selewat-lewatnya 30 hari

30 hari bekerja

15

KEPUTUSAN MMKN HENDAKLAH DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHON MELALUI SISTEM PESANAN RINGKASAN SMS/TELEFON

1 hari bekerja

Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus, Terengganu


Penafian: Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan di atas penggunaan apa jua maklumat dalam laman web ini.

Hits Pengunjung

Today 7

Week 176

Month 510

All 16789

FOLLOW US ON FACEBOOK

Pautan Luar

© Hakcipta Terpelihara 2023 . Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus