Pendaftaran Perintah Mahkamah
Perintah mahkamah (Pesaka) ialah satu perintah yang dibuat oleh mahkamah berhubung perolehan harta pesaka yang dibuat untuk mentadbir dan menguruskan harta simati.
Pendaftaran Pembatalan Gadaian
Pendaftaran Kaveat Persendirian
Pendaftaran Kaveat Pemegang Lien
Pendaftaran Kaveat Amanah
Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian
Pendaftaran Perintah Larangan (mahkamah) atau Lanjut Tempoh Kaveat
Pendaftaran sebagai Penguasa atau Pentadbir/penjaga/wakil/wasi
Pendaftaran sebagai penguasa atau pentadbir/penjaga/wakil/wasi ialah membuat catatan perkataan "Penguasa" atau "Pentadbir/penjaga/wakil/wasi" ke atas hakmilik yang berkaitan sebagaimana perintah.
Memotong kaveat persendirian
Pendaftaran Pemegang Amanah
Pendaftaran Penukaran Nama (Seksyen 378 KTN)
Pendaftaran Perletakhakan Statutori
Pendaftaran Pembahagian Harta Pesaka Kecil
Pendaftaran Membatal Sekatan Kepentingan
Pendaftaran Kaveat Pendaftar
Kaveat Pendaftaran ialah satu tegahan ke atas kepentingan tanah yang dimasuki oleh Pendaftar bagi menjaga kepentingan badan-badan kerajaan dan pihak-pihak tertentu.
Pendaftaran Pengambilan Tanah
Pendaftaran Penyerahan Tanah Sebahagian
Pendaftaran Penyerahan Kesemua Tanah
Pendaftaran Hakisan Tanah
Pendaftaran Perampasan Tanah
Pendaftaran Tukar Syarat, Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Cantuman Tanah
Pendaftaran Pembetulan Seksyen 380 KTN
Pendaftaran Pembatalan Kaveat Persendirian Kerana Luput Tempoh

Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus, Terengganu

"Seiring Transformasi, Kuala Nerus Menuju Maju"


Penafian: Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan di atas penggunaan apa jua maklumat dalam laman web ini.

Hits Pengunjung

Today 21

Week 503

Month 1769

All 58726

FOLLOW US ON FACEBOOK

Pautan Luar

© Hakcipta Terpelihara 2024 . Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus