User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

PENTADBIRAN

 • Merancang dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran am
 • Memantau semua arahan am pentadbiran dipatuhi oleh semua jabatan dibawah pemusatan
 • Merancang takwim induk
 • Mengurus maklumat direktori pegawai dan kakitangan;
 • Mengurus permohonan peruntukan bajet / vot pentadbiran 
 • Merancang aktiviti/program Perhimpunan/ Mesyuarat Pengurusan Peringkat Jabatan;
 • Merancang pelaksanaan Bengkel Sasaran Kerja Tahunan Jabatan;
 • Menguruskan MyPortfolio Jabatan;
 • Mengendalikan urusan berkaitan Arahan Keselamatan Jabatan;
 • Mengurus keselamatan, kerosakan dan kebersihan serta keceriaan pejabat;
 • Mengurus permohonan/perjanjian sewaan
 • Menguruskan pemantauan laporan bulanan kehadiran

Unit Kenderaan

 • Mengendalikan permohonan pengurusan kenderaan teratur.
 • Memantau penggunaan kenderaan
 • Memastikan semua prosedur berkaitan kendalian kenderaan dipatuhi. 

Unit Rekod

 • Mengurus rekod fail/ dokumen Jabatan.
 • Mengurus surat dan pengeposan.
 • Menguruskan rekod aduan Jabatan..

TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Memastikan sistem-sistem  aplikasi  dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.
 • Mengurus, menyelaras dan melaksana hal- hal berkaitan ICT termasuk keperluan, perolehan, pendaftaran, penempatan, penyelenggaraan (perkakasan dan perisian), pelupusan dan rangkaian
 • Membantu melaksana pengemaskinian laman web
 • Membantu melaksana dan mengurus emel kakitangan 
 • Menyelia isu-isu keselamatan ICT di Jabatan.
 • Mengurus dan mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Peringkat (JPICT) Jabatan.
 • Menjalankan tugas keurusetiaan dan memberikan sokongan teknikal ICT untuk semua majlis dan program jabatan.
 • Mengurus latihan ICT dalaman peringkat negeri.

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Perkhidmatan

 • Mengendalikan urusan pelantikan dan pengesahan lantikan.
 • Mengendalikan urusan pengesahan dalam perkhidmatan.
 • Menguruskan pemberian taraf berpencen.
 • Menyelenggarakan Buku Perkhidmatan.
 • Menguruskan persaraan pegawai.
 • Menguruskan pertukaran dan penempatan bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional, Kumpulan Sokongan I dan Kumpulan Sokongan II.
 • Mengurus permohonan tapisan keselamatan e-vetting pegawai Jabatan.
 • Mengurus Majlis Bersama Jabatan.

Pembangunan Organisasi 

 • Mengurus pengambilan bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional, Kumpulan Sokongan I dan Kumpulan Sokongan II; dan
 • Menguruskan perlantikan pegawai kontrak 
 • Mengurus data perjawatan Jabatan.
 • Melaksanakan kajian pembangunan organisasi Jabatan.
 • Mentadbir dan melaksanakan Aplikasi HRMIS di JKM.
 • Menyelaras dan menyediakan laporan pencapaian KPI berkenaan Pengisytiharan Harta, SKT dan Data Berintergriti.

Unit Integriti

 • Pengurusan Integriti
 • Pengurusan tatatertib Jabatan
 • Menguruskan Laporan Pengisytiharan harta
 • Mengurusetiakan Lembaga Tatatertib
 • Menguruskan permohonan darjah/ pingat kebesaran

Unit Latihan dan Kompetensi

 • Menguruskan peruntukan Pelan Operasi Latihan (POL) Jabatan.
 • Menguruskan latihan / kursus jabatan
 • Memantau kehadiran tujuh (7) hari berkursus setahun bagi pegawai jabatan
 • Menguruskan peperiksaan awam jabatan

 

 

 

Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus, Terengganu

"Seiring Transformasi, Kuala Nerus Menuju Maju"


Penafian: Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan di atas penggunaan apa jua maklumat dalam laman web ini.

Hits Pengunjung

Today 2

Week 428

Month 66

All 41044

FOLLOW US ON FACEBOOK

Pautan Luar

© Hakcipta Terpelihara 2023 . Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus