User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

PENTADBIRAN

 • Merancang dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran am
 • Memantau semua arahan am pentadbiran dipatuhi oleh semua jabatan dibawah pemusatan
 • Merancang takwim induk
 • Mengurus maklumat direktori pegawai dan kakitangan;
 • Mengurus permohonan peruntukan bajet / vot pentadbiran 
 • Merancang aktiviti/program Perhimpunan/ Mesyuarat Pengurusan Peringkat Jabatan;
 • Merancang pelaksanaan Bengkel Sasaran Kerja Tahunan Jabatan;
 • Menguruskan MyPortfolio Jabatan;
 • Mengendalikan urusan berkaitan Arahan Keselamatan Jabatan;
 • Mengurus keselamatan, kerosakan dan kebersihan serta keceriaan pejabat;
 • Mengurus permohonan/perjanjian sewaan
 • Menguruskan pemantauan laporan bulanan kehadiran

Unit Kenderaan

 • Mengendalikan permohonan pengurusan kenderaan teratur.
 • Memantau penggunaan kenderaan
 • Memastikan semua prosedur berkaitan kendalian kenderaan dipatuhi. 

Unit Rekod

 • Mengurus rekod fail/ dokumen Jabatan.
 • Mengurus surat dan pengeposan.
 • Menguruskan rekod aduan Jabatan..

TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Memastikan sistem-sistem  aplikasi  dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.
 • Mengurus, menyelaras dan melaksana hal- hal berkaitan ICT termasuk keperluan, perolehan, pendaftaran, penempatan, penyelenggaraan (perkakasan dan perisian), pelupusan dan rangkaian
 • Membantu melaksana pengemaskinian laman web
 • Membantu melaksana dan mengurus emel kakitangan 
 • Menyelia isu-isu keselamatan ICT di Jabatan.
 • Mengurus dan mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Peringkat (JPICT) Jabatan.
 • Menjalankan tugas keurusetiaan dan memberikan sokongan teknikal ICT untuk semua majlis dan program jabatan.
 • Mengurus latihan ICT dalaman peringkat negeri.

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Perkhidmatan

 • Mengendalikan urusan pelantikan dan pengesahan lantikan.
 • Mengendalikan urusan pengesahan dalam perkhidmatan.
 • Menguruskan pemberian taraf berpencen.
 • Menyelenggarakan Buku Perkhidmatan.
 • Menguruskan persaraan pegawai.
 • Menguruskan pertukaran dan penempatan bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional, Kumpulan Sokongan I dan Kumpulan Sokongan II.
 • Mengurus permohonan tapisan keselamatan e-vetting pegawai Jabatan.
 • Mengurus Majlis Bersama Jabatan.

Pembangunan Organisasi 

 • Mengurus pengambilan bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional, Kumpulan Sokongan I dan Kumpulan Sokongan II; dan
 • Menguruskan perlantikan pegawai kontrak 
 • Mengurus data perjawatan Jabatan.
 • Melaksanakan kajian pembangunan organisasi Jabatan.
 • Mentadbir dan melaksanakan Aplikasi HRMIS di JKM.
 • Menyelaras dan menyediakan laporan pencapaian KPI berkenaan Pengisytiharan Harta, SKT dan Data Berintergriti.

Unit Integriti

 • Pengurusan Integriti
 • Pengurusan tatatertib Jabatan
 • Menguruskan Laporan Pengisytiharan harta
 • Mengurusetiakan Lembaga Tatatertib
 • Menguruskan permohonan darjah/ pingat kebesaran

Unit Latihan dan Kompetensi

 • Menguruskan peruntukan Pelan Operasi Latihan (POL) Jabatan.
 • Menguruskan latihan / kursus jabatan
 • Memantau kehadiran tujuh (7) hari berkursus setahun bagi pegawai jabatan
 • Menguruskan peperiksaan awam jabatan

 

 

 

Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus, Terengganu

"Seiring Transformasi, Kuala Nerus Menuju Maju"


Penafian: Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan di atas penggunaan apa jua maklumat dalam laman web ini.

Hits Pengunjung

Today 45

Week 466

Month 1342

All 52839

FOLLOW US ON FACEBOOK

Pautan Luar

© Hakcipta Terpelihara 2024 . Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus