User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

AKAUN DAN BAYARAN

 • Menguruskan hal ehwal berkaitan dengan pengurusan perakaunan seperti:
 • Perakaunan Sektor Awam;
 • Standard Perakaunan Malaysia;
 • Penyesuaian Bank;
 • Sistem Perakaunan Berkomputer;
 • Penyediaan Penyata Kewangan;
 • Akaun Subsidiari – Pendahuluan & Pinjaman;
 • Kawalan Kredit;
 • Akaun Amanah.

BAJET

 • Mengurus dan mentadbir peruntukan dan perbelanjaan Jabatan.
 • Mengawalselia perbelanjaan yang dibuat oleh Pusat-pusat.
 • Tanggungjawab.
 • Memperkemas dan melaksanakan strategi-strategi belanjawan Negara dengan berkesan.
 • Memantau dan menilai prestasi perbelanjaan mengikut perancangan.
 • Menguruskan terimaan dan penyimpanan rekod-rekod terimaan serta   menguruskan bayaran.
 • Mengurusetiakan Mesyuarat:
 • (Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun; dan
 • Jawatankuasa  Aset dan Stor).

GAJI DAN ELAUN

 • Mengurus gaji dan elaun- elaun, Saraan, serta menanggung kerja dan kemudahan perubatan bagi Pegawai PDKN.

PEROLEHAN & KONTRAK

 • Pembelian Runcit
 • Sebutharga
 • Tender
 • Kontrak
 • Lembaga Perolehan
 • Jawatankuasa Penilaian Harga
 • Jawatankuasa Penilaian Teknikal
 • Penerimaan
 • Penyelenggaraan
 • Penyimpanan
 • Pelupusan & Hapuskira
 • Pengurusan Stor
 • Pengeluaran LO
 • Penghantaran
 • Penyimpanan
 • Pemverifikasi Stok

UNIT ASET DAN STOR PUSAT

 • Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan.
 • Mengurus pemeriksaan hartamodal dan inventori.
 • Menyediakan Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori.
 • Menguruskan data-data pelupusan aset Jabatan/ Negeri/ Institusi.
 • Menyelaras naziran aset di Negeri.
 • Mengurus pelantikan Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa Aset, Pegawai Pelupusan Aset dan Pemverifikasi Stor.
 • Menguruskan kes kehilangan Aset Alih.
 • Menguruskan Laporan Suku Tahunan Pengurusan Stor

Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus, Terengganu

"Seiring Transformasi, Kuala Nerus Menuju Maju"


Penafian: Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan di atas penggunaan apa jua maklumat dalam laman web ini.

Hits Pengunjung

Today 38

Week 459

Month 1335

All 52832

FOLLOW US ON FACEBOOK

Pautan Luar

© Hakcipta Terpelihara 2024 . Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus