Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

AKAUN DAN BAYARAN

 • Menguruskan hal ehwal berkaitan dengan pengurusan perakaunan seperti:
 • Perakaunan Sektor Awam;
 • Standard Perakaunan Malaysia;
 • Penyesuaian Bank;
 • Sistem Perakaunan Berkomputer;
 • Penyediaan Penyata Kewangan;
 • Akaun Subsidiari – Pendahuluan & Pinjaman;
 • Kawalan Kredit;
 • Akaun Amanah.

BAJET

 • Mengurus dan mentadbir peruntukan dan perbelanjaan Jabatan.
 • Mengawalselia perbelanjaan yang dibuat oleh Pusat-pusat.
 • Tanggungjawab.
 • Memperkemas dan melaksanakan strategi-strategi belanjawan Negara dengan berkesan.
 • Memantau dan menilai prestasi perbelanjaan mengikut perancangan.
 • Menguruskan terimaan dan penyimpanan rekod-rekod terimaan serta   menguruskan bayaran.
 • Mengurusetiakan Mesyuarat:
 • (Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun; dan
 • Jawatankuasa  Aset dan Stor).

GAJI DAN ELAUN

 • Mengurus gaji dan elaun- elaun, Saraan, serta menanggung kerja dan kemudahan perubatan bagi Pegawai PDKN.

PEROLEHAN & KONTRAK

 • Pembelian Runcit
 • Sebutharga
 • Tender
 • Kontrak
 • Lembaga Perolehan
 • Jawatankuasa Penilaian Harga
 • Jawatankuasa Penilaian Teknikal
 • Penerimaan
 • Penyelenggaraan
 • Penyimpanan
 • Pelupusan & Hapuskira
 • Pengurusan Stor
 • Pengeluaran LO
 • Penghantaran
 • Penyimpanan
 • Pemverifikasi Stok

UNIT ASET DAN STOR PUSAT

 • Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan.
 • Mengurus pemeriksaan hartamodal dan inventori.
 • Menyediakan Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori.
 • Menguruskan data-data pelupusan aset Jabatan/ Negeri/ Institusi.
 • Menyelaras naziran aset di Negeri.
 • Mengurus pelantikan Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa Aset, Pegawai Pelupusan Aset dan Pemverifikasi Stor.
 • Menguruskan kes kehilangan Aset Alih.
 • Menguruskan Laporan Suku Tahunan Pengurusan Stor

Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus, Terengganu


Penafian: Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan di atas penggunaan apa jua maklumat dalam laman web ini.

Hits Pengunjung

Today 3

Week 172

Month 506

All 16785

FOLLOW US ON FACEBOOK

Pautan Luar

© Hakcipta Terpelihara 2023 . Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Nerus