Pencapaian Piagam Pelanggan Cetak
Oleh Administrator   
Khamis, 07 Jun 2018 09:40

 

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TANAH KUALA NERUS

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH / SASARAN

1

PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

Pendaftaran pindahmilik oleh penerima @ penolakan dengan dokumen yang lengkap

1 hari bekerja

2

PENDAFTARAN HAKMILIK SEMENTARA DAN PENDAFTARAN HAKMILIK KEKAL

5 hari bekerja

3

KEBENARAN URUSNIAGA

 

Kelulusan Pentadbir Tanah

5 hari bekerja

Kelulusan daripada PTG

10 hari bekerja

Kelulusan daripada Menteri Besar

30 hari bekerja

Kelulusan daripada EXCO

60 hari bekrja

4

PERMOHONAN TANAH (INDIVIDU)

Penyediaan Borang 5A setelah mendapat kelulusan MMKN

5 hari bekeja

5

PECAH SEMPADAN/PECAH BAHAGIAN

 

Keputusan OSC hingga kepada kelulusan Pentadbir Tanah

7 hari bekerja

TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SERENTAK PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA

 

Permohonan daripada jurukur berlesen (JUB) kepada MMKN

7 hari bekerja

Penyediaan Borang 5A selepas persetujuan bertulis diterima daripada tuan tanah

5 hari bekerja

6

PENYATUAN TANAH –Siasatan SO

21 hari bekerja

7

TUKAR SYARAT TANAH

 

Siasatan SO hingga kepada PTG

38 hari bekerja

Borang 7G dikeluarkan setelah keputusan MMKN diterima keseluruhan proses Tukar Syarat Tanah

5 hari bekerja 4 bulan

8

LESEN MENDUDUKI SEMENTARA(LMS)

Siasatan ke atas tanah melalui Notis 29A

1 bulan

9

PENGAMBILAN TANAH

Mengeluaran surat panggilan bicara selepas penerimaan warta

7 hari bekerja

Pengeluaran Borang H(dikeluarakan selepas perbicaraan)

5 hari bekerja

Bayaran Pampasan selepas terima waran’bayaran melalui EFT (Electrinic Fund Transfer )-masuk akaun bank penerima pampasan

14 hari bekerja

10

PERMIT PENGALIHAN

 

Surat kelulusan permit baru pengalihan

7 hari bekerja

Surat kelulusan permit sambungan pengalihan

1 hari bekerja

11

PENERIMAAN HASIL TANAH

5 minit

12

BAUCER BAYARAN AKAN DISEDIAKAN SETELAH PENERIMAAN INVOIS

-Melalui SPEKS

14 hari bekrja

13

GUAMAN GADAIAN

Tarikh perbicaraan ditetapkan setelah penerimaan permohonan

7 hari bekerja

Penetapan tarikh lelong

Trarikh lelongan

Borang 16 dikeluarkan setelah selesai menerimaan bayaran

7 hari bekerja

14

MAKLUMBALAS TERHADAP PENYELESAIAN ADUAN PELANGGAN

Mengambil tindakan segera terhadap penyelesaian aduan dalam tempoh selewat-lewatnya 30 hari

30 hari bekerja

15

KEPUTUSAN MMKN HENDAKLAH DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHON MELALUI SISTEM PESANAN RINGKASAN SMS/TELEFON

1 hari bekerja


PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH KUALA NERUS

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH / SASARAN

1

Menyelesaikan Laporan Siasatan Untuk Permohonan Lesen Penulis / Tukang Emas

7 hari bekerja

2

Memberi Maklumbalas Dan Menyelesaikan Aduan Awam

10 hari bekerja

3

Menyiapkan Proses Pembayaran Untuk Pelbagai Pembelian Dan Perkhidmatan

5 hari bekerja

4

Menyelesaikan Proses Permohonan Kerakyatan Negeri Terengganu Untuk Dikemukakan Kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan

90 hari bekerja

5

Menyelesaikan Urusan Pembatalan Setem-Setem Pelekat (Pungutan Duti Setem) Dan Urusan Surat Akuan (Surat Sumpah)

10 minit

6

Mengeluarkan Taksiran Duti Setem Bagi Pindah Milik Tanah

30 hari bekerja

7

Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Akan Dimulakan Setelah Menerima Peruntukan Daripada Kerajaan Negeri Atau Kerajaan Persekutuan

Projek Sebutharga

Projek Tender

20 hari bekerja

 

60 hari bekerja

90 hari bekerja

8

Menyelesaikan Penyiasatan Ke Atas Permohonan Projek Kecil

14 hari bekerja

9

Mengeluarkan Keputusan Tawaran Bagi Projek-Projek Kecil

14 hari bekerja

10

Pelantikan Ketua Kampung Dan Ahli JKKK Akan Diangkat Untuk Kelulusan YB. Setiausaha Kerajaan Terengganu

30 hari bekerja

11

Memberi Maklumbalas Terhadap Perkara-Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Mesyuarat MPKK

30 hari bekerja

 

DiKemaskini Pada Selasa, 04 September 2018 08:34
Jumlah Capaian Ke Laman ini :662 kali.