PIAGAM PELANGGAN Cetak
Oleh Administrator   
Ahad, 20 April 2014 16:07

NO

PERKARA

SASARAN/TEMPOH

1

PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA*

Pendaftaran pindahmilik oleh penerima @ penolak dengan dokumen yang lengkap

1 hari bekerja

2

KEBENARAN URUSNIAGA

Kelulusan Pentadbir Tanah

Kelulusan daripada PTG

Kelulusan daripada Menteri Besar

Kelulusan daripada Exco

7 hari bekerja

14 hari bekerja

30 hari bekerja

60 hari bekerja

3

PERMOHONAN TANAH (INDIVIDU)

Siasatan SO

Penyediaan Borang 5A setelah mendapat kelulusan MMKN

6 Bulan

5 hari bekerja

4

PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN

Keputusan OSC hingga kepada Kelulusan Pentadbir Tanah

TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SERENTAK PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA

Permohonan daripada Jurukur berlesen (JUB) kepada MMKN

Penyediaan Borang 5 A selepas persetujuan bertulis diterima daripada tuan tanah

7 hari bekerja

5 hari bekerja

5

PENYATUAN TANAH

Siasatan SO

21 hari bekerja

6

TUKAR SYARAT TANAH

Siasatan SO hingga kepada PTG

Borang 7G dikeluarkan setelah keputusan MMKN diterima

38 hari bekerja

5 hari bekerja

7

LESEN MENDUDUKI SEMENTARA (LMS)

Siasatan ke atas tanah melalui 29 A

1 bulan

8

PENGAMBILAN TANAH

Mengeluarkan surat panggilan bicara selepas penerimaan warta

Pengeluaran Borang H

Bayaran Pampasan selepas terima waran ‘bayaran melalui EFT (Electronic Fund Transfer)’ – masuk akaun bank penerima pampasan

7 hari bekerja

Tarikh Perbicaraan

14 hari bekerja

9

PERMIT PENGALIHAN

Surat kelulusan permit baru pengalihan

Surat kelulusan permit sambungan pengalihan

7 hari bekerja

1 hari bekerja

10

PENERIMAAN HASIL TANAH

10 minit

11               

BAUCER BAYARAN AKAN DISEDIAKAN SETELAH PENERIMAAN INBOIS

Melalui SPEKS

 

14 hari bekerja

12       

GUAMAN GADAIAN

Tarikh siasatan ditetapkan setelah penerimaan permohonan

Penetapan tarikh lelongan

Borang 16 I dikeluarkan setelah selesai menerima bayaran

7 hari bekerja

Tarikh Perbicaraan

7 hari bekerja

13

ADUAN PELANGGAN

Mengambil tindakan ke atas aduan yang diterima

30 hari bekerja

14

KEPUTUSAN MMKN HENDAKLAH DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHON MELALUI PESANAN RINGKAS SMS / TELEFON

1 hari bekerja

 

DiKemaskini Pada Khamis, 24 April 2014 08:35
Jumlah Capaian Ke Laman ini :1248 kali.